نام نمایندگی شهر نمایندگی تلفن
عارف دارو قائم اصفهان 031-33385213
آقای نژاد رضا
تبریز 09367186861
پخش دارویی التیام تهران 021-44545760
پخش دارویی بنیان بهداشت آلفا تهران 021-77738605-82
پخش دارویی داروگستر یاسین تهران 021-44034516-8
ساینا تهران 021-88536782
ارمغان طبیعت تهران 021-88952267
سبز پویان طبیعت دراک شیراز 071-38257861
دانا درمان آریانا کرمان

034-32115820

انجمن داروسازان حکیم جرجانی گرگان 017-32157861
پارس گلستان گرگان 017-32435900
پخش مفید طب مشهد 051-38464939
شرکت امین طب ارومیه 09143491631
شرکت خاتون هفت دریا اردبیل 045-33254167
شرکت تدبیر داروی تابان تهران 021-88231038
شرکت اعجاز سبز مشهد 09151134302

 

برای درخواست نمایندگی توزیع و فروش لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید تا درخواست شما بررسی شود.داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه