آرایشی و بهداشتی
روغن بادام تلخ روغن بادام تلخ

معرفی دارو
موارد مصرف
مکانیسم اثر
دستور مصرف
منع مصرف
عوارض جانبی
مراجع
روغن بادام تلخ، از میوه بادام تلخ با نام علمی Prunus dulcis (Mill). D.A.Webb.var. amara تهیه شده است.
ترکیبات موجود در روغن بادام تلخ:
اسیدهای چرب اُمگا- تری (اولئیک و لینولِئیک)، پالمتیک، استئاریک و لینولِنیک اسید.

داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه