ی ǘی
  ی  (Soft Gel)   ی  (Soft Gel)

ی
ی
ی
ی یی ی Nigella Sativa L ( ) Vitamin E ی.
јی:
یی یی ییییییییی یی-یی یی ی.
ی:
یی ی ی ی ی 30 (Soft Gel) 1000 یی.

ی ی @ ی : ѐ ی 10 ѐ - ϡ ی 8 Ә
: