آرایشی و بهداشتی
محلول موضعی کلیندافیت (Clindaphyt) محلول موضعی کلیندافیت (Clindaphyt)

معرفی دارو
موارد مصرف
مکانیسم اثر
دستور مصرف
منع مصرف
عوارض جانبی
مراجع
شکل دارویی: محلول موضعی 60 میلی لیتر
مواد مؤثره:
این فرآورده به صورت ترکیبی از اسانس و عصاره‌هـای درخت چای، بابونه، همیشه بهار، علف خرس و ویلوهرب به همراه 9/0% کلیندامایسین کلرید فرموله گردیده است.

داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه