(Flaxseed oil)    (Flaxseed oil)

ی
ی
ی
Ԙ یی: ǘی 60 یی ی

ی یی ی Linumusitatissimum L.ی .
јی ی ی - یی ی (70-40%) یی ی (25-10%) ی ی (30-13%) ی .
ی ی
ی ی ی یی ی ی ی ی یی 6 9 ی. ǘی - یی ی یǁی ی (یی ی) ی ی. ی یی ی یی TNF یB4 یʝ ی یʝ ی. یʝی - یی ی یی ی ی Ԙی ییی ی ǐیǡ ی ی یی ی ی ǐی ی 1 3 ی. ی ǐی E1 , E3 ϐی ǘʝ ی. PGE1 ,PGE3 ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی. ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی .

ی ی @ ی : ѐ ی 10 ѐ - ϡ ی 8 Ә
: