داروهای خوراکی
شربت دروزیل با عسل (Drosil + Honey) شربت دروزیل با عسل (Drosil + Honey)

معرفی دارو
موارد مصرف
مکانیسم اثر
دستور مصرف
منع مصرف
عوارض جانبی
مراجع
شکل دارویی: شربت 120 میلی لیتر
مواد مؤثره
این فرآورده حاوی عصاره‌ی هیدروالکلی قسمت‌هـای هوایی گیاه آویشن باغی(Thymus vulgarisL.)می باشد که با عسل طبیعی فرموله شده است. هر 5 میلی لیتر فرآورده حاوی 45/0-35/0 میلی گرم تیمول میباشد.

داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه