داروهای خوراکی
قطره شوید (Dill) قطره شوید (Dill)

معرفی دارو
موارد مصرف
مکانیسم اثر
دستور مصرف
منع مصرف
عوارض جانبی
مراجع
شکل دارویی: قطره خوراکی 30 میلی لیتر
مواد مؤثره:
این فرآورده حاوی اسانس طبیعی شوید (AnethumgraveolensL) متعلق به خانواده‌ی Apiaceae میباشد.

داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه