داروهای خوراکی
قطره ضد نفخ (A.F.S) قطره ضد نفخ (A.F.S)

معرفی دارو
موارد مصرف
مکانیسم اثر
دستور مصرف
منع مصرف
عوارض جانبی
مراجع
شکل دارویی: قطره خوراکی 30 میلی لیتر
مواد مؤثره
این فرآورده از اسانس گیاه نعناع فلفلی (MenthapiperitaL) تهیه شده است. هر میلی لیتر فرآورده حاوی 5/7-5 میلی-گرم منتول میباشد.

داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه