دانلود لیست اسانس و عصاره

اسانس و عصاره
اسانس پرتقال اسانس پرتقال

معرفی دارو
موارد مصرف
مکانیسم اثر
دستور مصرف
منع مصرف
عوارض جانبی
مراجع
پرتقال با نام علمی Citrus sinensis از خانواده مرکبات.
ترکیبات شیمیایی
اسانس عمدتاً در پوست تازه میوه پرتقال وجود دارد و حاوی لیمونن، سیترال، سیترانلول و... میباشد.

داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه