داروهای خوراکی
شربت دروزیل  (Drosil) شربت دروزیل  (Drosil)

معرفی دارو
موارد مصرف
مکانیسم اثر
دستور مصرف
منع مصرف
عوارض جانبی
مراجع
این فرآورده حاوی عصاره‌ی هیدروالکلی قسمت‌هـای هوایی گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) میباشد. هر 5 میلی لیتر فرآورده حاوی 0/35-0/45 میلی گرم تیمول میباشد.

داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه