داروهای خوراکی
قطره زیره قطره زیره

معرفی دارو
موارد مصرف
مکانیسم اثر
دستور مصرف
منع مصرف
عوارض جانبی
مراجع
این فرآورده حاوی اسانس طبیعی دانه زیره سیاه ایرانی (Banium Persicum) متعلق به خانواده Umbeliferae میباشد

کارون 0.54% Carvon
گاماترپینن 0.8% (Ɣ - Terpinen)
لیمونن 0.26% (Limonen)
سینئول 0.14% ( 1 ,8 -cineol)

داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه