داروهای موضعی
ژل موضعی میرتلکس ژل موضعی میرتلکس

معرفی دارو
موارد مصرف
مکانیسم اثر
دستور مصرف
منع مصرف
عوارض جانبی
مراجع
- شکل دارویی: ژل موضعی
2- ترکیبات مؤثره:
گیاه مورد حاوی 2-1.5 % اسانس شامل سینئول،آلفا پینن و میرتنول و عصاره بره موم نیز محتوی ترکیبات فلـاونوئیدی،آمینو اسیدی،ترپنی و مشقات سینامیک اسید میباشد.

داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه