آرایشی و بهداشتی
عصاره آربوتین عصاره آربوتین

معرفی دارو
موارد مصرف
مکانیسم اثر
دستور مصرف
منع مصرف
عوارض جانبی
مراجع
علف خرس (آربوتین) با نام علمی Arctostaphylos uva-ursi از خانواده Ericaceae.
ترکیبات شیمیایی
مشتقات هیدروکوینون، آربوتین و متیل آربوتین، فلـاوانوئیدها، تانن‌هـا، تری ترپن (اورسولیک اسید) و منوترپن‌هـا، فنولیک اسیدها، ترپنوئید، و رزین از جمله ترکیبات موجود در این گیاه میباشند.

داروسازی گیاه اسانس @ نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان - مشهد، کیلومتر 8 جاده توسکستان
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه