دسته بندی درمانی

Products alphabetically
آب پنیر افتیمونی

آب پنیر افتیمونی

آب پنیر ساده

آب پنیر ساده

اسپری اکالیپتوس

اسپری اکالیپتوس

اسپری رویش

اسپری رویش

اسپری سینول اس

اسپری سینول اس

اسپری سینول ام

اسپری سینول ام

بخور اکالیپتوس Phytocin

بخور اکالیپتوس Phytocin

برگ ورون (به لیمو)

برگ ورون (به لیمو)

پماد رکتوبک

پماد رکتوبک

پماد رومارن Romaran

پماد رومارن Romaran

پماد کانترافیشر

پماد کانترافیشر

تونیک پرسیاوش

تونیک پرسیاوش

خمیر دندان چوج

خمیر دندان چوج

روغن بنفشه

روغن بنفشه

روغن جوانه گندم

روغن جوانه گندم

روغن دانه کتان

روغن دانه کتان

روغن دانه کدو Pumpkin Oil

روغن دانه کدو Pumpkin Oil

روغن دانه کنجد Gingelly Oil

روغن دانه کنجد Gingelly Oil

روغن سیاه دانه Nigella Sativa Oil

روغن سیاه دانه Nigella Sativa Oil

روغن سیر

روغن سیر

روغن شترمرغ

روغن شترمرغ

روغن فلفل

روغن فلفل

روغن گل مغربی

روغن گل مغربی

ژل دنتوگان Dentogan

ژل دنتوگان Dentogan

ژل کتیرا

ژل کتیرا

ژل موضعی میرتلکس

ژل موضعی میرتلکس

ژل هات آیس Hot Ice

ژل هات آیس Hot Ice

ساشه کتان

ساشه کتان

شربت دروزیل Drosil

شربت دروزیل Drosil

شربت دروزیل با عسل

شربت دروزیل با عسل

شربت دروزیل کودکان(Drosil Honey)

شربت دروزیل کودکان(Drosil Honey)

ضد جوش گیاهی

ضد جوش گیاهی

عصاره آربوتین

عصاره آربوتین

عصاره آلوئه ورا

عصاره آلوئه ورا

عصاره بابونه

عصاره بابونه

عصاره گزنه

عصاره گزنه

فیتوسین دامی (Phytocin)

فیتوسین دامی (Phytocin)

قرص چای سبز

قرص چای سبز

قطره اسانس پرتقال

قطره اسانس پرتقال

قطره ایمونوساپورت Immunsupport

قطره ایمونوساپورت Immunsupport

قطره تنتور والرین Valerian Ticture

قطره تنتور والرین Valerian Ticture

قطره خوراکی استویا Stevia

قطره خوراکی استویا Stevia

قطره خوراکی رازک Hops

قطره خوراکی رازک Hops

قطره خوراکی زیره

قطره خوراکی زیره

قطره خوراکی کولیتیک Kolitic

قطره خوراکی کولیتیک Kolitic

قطره دروزیل

قطره دروزیل

قطره شوید Dill

قطره شوید Dill

قطره ضد نفخ A.F.S

قطره ضد نفخ A.F.S

کپسول اُبـسی لِـس

کپسول اُبـسی لِـس

کپسول اکوگان (Ecogan)

کپسول اکوگان (Ecogan)

کپسول سخت سیاه دانه

کپسول سخت سیاه دانه

کپسول سخت کدو

کپسول سخت کدو

کپسول سویگان (Soygan)

کپسول سویگان (Soygan)

کپسول کولمیگان

کپسول کولمیگان

کپسول نرم دانه کدو (Soft Gel)

کپسول نرم دانه کدو (Soft Gel)

کپسول نرم سیاه دانه (Soft Gel)

کپسول نرم سیاه دانه (Soft Gel)

کپسول ویابت (Viabet)

کپسول ویابت (Viabet)

کلیندافیت (Clindaphyt)

کلیندافیت (Clindaphyt)

لوسیون رزماری(رمارن)

لوسیون رزماری(رمارن)

محلول موضعی میرتلکس Myrtlex

محلول موضعی میرتلکس Myrtlex