داروهای موضعی

محصولات بر اساس حروف الفبا
بخور اکالیپتوس Phytocin

بخور اکالیپتوس Phytocin

پماد رکتوبک

پماد رکتوبک

پماد رومارن Romaran

پماد رومارن Romaran

پماد کانترافیشر

پماد کانترافیشر

روغن شترمرغ

روغن شترمرغ

ژل دنتوگان Dentogan

ژل دنتوگان Dentogan

ژل موضعی میرتلکس

ژل موضعی میرتلکس

ژل هات آیس Hot Ice

ژل هات آیس Hot Ice

کپسول نرم سیاه دانه (Soft Gel)

کپسول نرم سیاه دانه (Soft Gel)

کلیندافیت (Clindaphyt)

کلیندافیت (Clindaphyt)

محلول موضعی میرتلکس Myrtlex

محلول موضعی میرتلکس Myrtlex