داروهای موضعی

محصولات بر اساس حروف الفبا
اسپری سینول Cinol

اسپری سینول Cinol

بخور اکالیپتوس Phytocin

بخور اکالیپتوس Phytocin

پماد رومارن Romaran

پماد رومارن Romaran

روغن شترمرغ

روغن شترمرغ

ژل دنتوگان Dentogan

ژل دنتوگان Dentogan

ژل موضعی میرتلکس

ژل موضعی میرتلکس

ژل هات آیس Hot Ice

ژل هات آیس Hot Ice

کلیندافیت (Clindaphyt)

کلیندافیت (Clindaphyt)

محلول موضعی میرتلکس Myrtlex

محلول موضعی میرتلکس Myrtlex