گالری

بازدید ریاست محترم معاونت غذا ودارو استان گلستان از شرکت داروسازی گیاه اسانس.
بازديد سفير کشور اتريش و هيات همراه از شرکت داروسازي گياه اسانس - تير 1397
بازديد سرکنسول فدراسيون روسيه از مجموعه داروسازي گياه اسانس - خرداد 1397
بازديد جناب آقاي دکتر اصغري معاون سازمان غذا و داروي کشور و هيأت همراه از مجموعه داروسازي گياه اسانس - مرداد 1397
بازديد جناب آقاي دکتر احمدي نژاد (رئيس جمهور وقت)و هيأت همراه از غرفه شرکت داروسازي گياه اسانس در نمايشگاه توانمندي هاي صنايع استانها - سال 1388
بازديد جناب آقاي دکتر جهانگيري ( معاون اول رئيس جمهور )و هيأت همراه از غرفه شرکت داروسازي گياه اسانس در جشنواره علم تا عمل - سال 1395
بازديد جناب آقاي دکتر ستاري ( معاون علمي و فناوري رئيس جمهور )و جناب آقاي دکتر صادقلو (استاندار وقت گلستان) و هيأت همراه از مجموعه داروسازي گياه اسانس - سال 1394
بازدید معاونت محترم سازمان غذا و داروی استان های گلستان و مازندران
مزرعه کشت و صنعت گیاه اسانس
بازدید وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر شریعتمداری از مجموعه گیاه اسانس
بازدید ریاست محترم معاونت غذا ودارو استان گلستان از شرکت داروسازی گیاه اسانس.
بازديد سفير کشور اتريش و هيات همراه از شرکت داروسازي گياه اسانس - تير 1397
بازديد سرکنسول فدراسيون روسيه از مجموعه داروسازي گياه اسانس - خرداد 1397
بازديد جناب آقاي دکتر اصغري معاون سازمان غذا و داروي کشور و هيأت همراه از مجموعه داروسازي گياه اسانس - مرداد 1397
بازديد جناب آقاي دکتر احمدي نژاد (رئيس جمهور وقت)و هيأت همراه از غرفه شرکت داروسازي گياه اسانس در نمايشگاه توانمندي هاي صنايع استانها - سال 1388
بازديد جناب آقاي دکتر جهانگيري ( معاون اول رئيس جمهور )و هيأت همراه از غرفه شرکت داروسازي گياه اسانس در جشنواره علم تا عمل - سال 1395
بازديد جناب آقاي دکتر ستاري ( معاون علمي و فناوري رئيس جمهور )و جناب آقاي دکتر صادقلو (استاندار وقت گلستان) و هيأت همراه از مجموعه داروسازي گياه اسانس - سال 1394
بازدید معاونت محترم سازمان غذا و داروی استان های گلستان و مازندران
مزرعه کشت و صنعت گیاه اسانس
بازدید وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر شریعتمداری از مجموعه گیاه اسانس